Güzel Bir Şehir Kurmak

Güzel Bir Şehir Kurmak

Murat Acar No Comments

Marmara Belediyeler Birliği Şehir ve Toplum Dergisi’nin 4.sayısı için Murat ACAR tarafından kaleme alınmıştır.”

 “Güzellik, hakikatin yapılara yansımasıyla olur” der Aquinalı Thomas.  Onun bu tespiti çağları aşıp gelen ve hiçbir zaman değerini yitirmeyecek olan evrensel bir ifadeye hayat verir; güzelliğin hakikatle olan ilişkisine. Bu ilişki aslında hayatı anlamlı hale getirir. Her şey gerçek olduğu ölçüde güzel ve değerlidir. Ve yine her şey ait olduğu anlam dünyası içerisinde ve yerinde kıymetlidir.

15 TEMMUZ VE MİLLETİN DİRİLİŞİ

Murat Acar No Comments

Medeniyet Dergisi’nin Ekim 2016 sayısı için Murat ACAR tarafından kaleme alınmıştır.”

Hani Rabbin meleklere ”Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, ”Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz” demişler, Rabbimiz de “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.

Şehirlerimizi nasıl “merhametli” kılarız?

Murat Acar No Comments

Mimar ve Mühendis Dergisi’nin 92.sayısı için Murat ACAR tarafından kaleme alınmıştır.”

Şehircilik Yanılsaması

Merhamet rahime kökünden gelen ve “acıma, esirgeme” anlamlarını içeren “Rahmani”bir kelimeyi ifade eder. Allah’ın en güzel isimleri olan Esma-ül Hüsna’nın içerisinde yer alan “Rahim” kelimesinden türeyen merhamet, bu ismin tecellisini barındırır. Kâinat, özellikle Rahman ve Rahim sıfatları başta olmak üzere bu esmada yer alan isimlerin yansımalarıyla varlık bulmuştur. Yeryüzü, gökyüzü ve içerisinde bulunan bütün canlı/cansız varlıklar Yaratıcının birbirinden güzel isimlerinde içkin olan manalarla donatılmıştır.