Şemsi Ahmet Paşa Camii

Şemsi Ahmet Paşa Camii

Murat Aydın No Comments

“Murat AYDIN tarafından kaleme alınmıştır.”
“Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır
Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır
Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır.”