Çok Değerli İnsanlar Binalara Doluyorlar, Çok Değerli

Çok Değerli İnsanlar Binalara Doluyorlar, Çok Değerli

Serdar Şahin No Comments

Sosyolojinin temel ilgi alanlarından biri olan kentleşme olgusu ve kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar hepimizin hayatlarında önemli bir yer tutuyor. Modern kentler sanayi devriminin bir ürünü ve bu anlamda ‘kent’, bildiğimiz, aşina olduğumuz şehir değil.Kent insan ilişkilerinin farklılaştığı, çalışma hayatının yeni bir yapıya büründüğü,mekanın değişik fonksiyonlar yüklendiği bir ‘yer’.

Fikriyatla Hissiyat Arasında Bir Göç Analizi

Serdar Şahin No Comments

Serdar ŞAHİN tarafından iktisat.biz internet sitesi için kaleme alınmıştır.”

Göç, insanlık tarihinin en temel ve etkili olgularından,sosyal bilimlerin önemli ilgi alanlarından biridir.En yalın haliyle bireylerin ve grupların yer değiştirmelerini ifade etse de çok boyutlu/çok katmanlı bir olgu oluşu ve sürekli tekrarlanışıyla her zaman insanlık gündemini meşgul etmiştir. Akademisyenlerin ve bilim adamlarının göçle ilgili tasniflerinde mesafe, sebep, amaç ve yasal durum gibi değişkenler rol oynamaktadır. Buna göre; iç-dış göçler, zorunlu-gönüllü göçler, yasal-yasadışı göçler gibi sınıflandırmalar yada klasik göç teorilerinde bahsedilen ekonomi temelli itici-çekici unsurlar bir vakıa olarak göçü anlamamıza yardımcı olsa da ortaya konulan fotoğraf göçün geniş ve derin insani etkisini yansıtmada, vakıanın sosyo-psikolojik yönünü açıklamada yetersiz kalmaktadır.Bu yetersizliğin sebepleri olarak göçmenleri nesneleştiren, rakamlara indirgeyen yerleşik bakış açısı ve devletlerin gündelik çıkar odaklı politikalar izlemesi sıralanabilir.

Derd-i Maişet (Geçim derdi)

Serdar Şahin No Comments

Serdar ŞAHİN tarafından iktisat.biz internet sitesi için kaleme alınmıştır.”

Macera

Küçüktüm, küçücüktüm,

Oltayı attım denize;

Bir üşüşüverdi balıklar,

Denizi gördüm.

Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı;Kuyruğu ebemkuşağı renginde;Bir salıverdim gökyüzüne;Gökyüzünü gördüm.