Şehrengiz

ŞEHİRLİ ŞEHRİNE RUH KATAN İNSAN OLMALIDIR

admin No Comments

ŞEHİRLİ ŞEHRİNE RUH KATAN İNSAN OLMALIDIR
Şehirli Derneği olarak; Dünya Şehircilik Günü vesilesi ile kent kültürüne çok değerli katkılar sunan Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Doç. Dr. Aynur Atmaca CAN hocamıza bir ziyaret gerçekleştirdik. Dernek Başkanımız Murat ACAR, Şehircilik Komisyonu Başkanımız Murat AYDIN ve Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanımız Serdar ŞAHİN’in katılımlarının yanı sıra doktora bölümünden öğrencilerin de iştirak ettiği ziyaretimizde şehre dair çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Şehrin bir yapılar bütünü olmaktan çok daha ötesini barındıran bir anlam dünyası olduğunu belirterek sözlerine başlayan hocamız, bu dünyanın da büyük ölçüde medeniyet kavramı sayesinde şekillendiğini ifade etti. Bugün gelinen noktada şehirlerin birçok insanın yaşam alanı haline dönüştüğünü fakat insanların şehirle ilişkilerinin değer ekseninde gelişemediğini dile getiren CAN, bunun bir sonucu olarak da ilişkilerden mekanlara her unsurun kolayca tüketilen bir hal aldığına değindi. Kentin renkler, kokular ve tatlar gibi birçoğumuzun deneyimlediği ama dile getiremediği kavramlar üzerinden okunması gerektiğini belirten hocamız, bunun yanı sıra mahallemizde, sokağımızda yer alan ve şehir için değer üreten gizli kahramanların da gün yüzüne çıkarılmasının kent kültürüne katkı sunacağını ifade etti.
İnsana has bir özellik olarak bahşedilen ve dünyayı güzelleştirmeye olanak sağlayan estetik kavramının bugün şehirlerimizde giderek yitirilen bir değere dönüştüğünü söyleyen Doç. Dr. Aynur CAN; yeniden bu değeri kazanabilmemiz adına çalışılmasının önemine vurgu yaptı. Sivil toplum kuruluşlarının bu noktada önemli görevler üstlenebileceğine olan inancını dile getiren hocamız, Şehirli Derneği’nin şehir kültürüne değer katma misyonunu çok önemli bulduğunu ve bunun etki oluşturacak çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Şehre ve kültürüne olan değerli katkıları nedeni ile Doç. Dr. Aynur Atmaca CAN hocamıza derneğimiz tarafından verilen “Şehre Katkı” plaketinin takdim edilmesinin ardından yeni ve değer üreten projeleri birlikte geliştirebilmek ümidi ile ziyaretimiz tamamlandı.
DOÇ.DR.AYNUR ATMACA CAN HOCAMIZA DAİR
Prof. Dr. Turgut CANSEVER ve Prof. Dr. Saadettin ÖKTEN gibi şehir ve medeniyet kültürümüzün yeniden ihyasına önemli katkılar sunan hocalarla bir arada çalışma imkanını elde eden CAN; kent estetiği başta olmak üzere şehre ve akademiye birbirinden değerli katkılar sunmuştur. Halihazırda akademik çalışmalarının yanı sıra birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu ile şehre değer katan projelerin gerçekleştirilmesine katkı sunmaktadır.

Güzel Bir Şehir Kurmak

Murat Acar No Comments

Marmara Belediyeler Birliği Şehir ve Toplum Dergisi’nin 4.sayısı için Murat ACAR tarafından kaleme alınmıştır.”

 “Güzellik, hakikatin yapılara yansımasıyla olur” der Aquinalı Thomas.  Onun bu tespiti çağları aşıp gelen ve hiçbir zaman değerini yitirmeyecek olan evrensel bir ifadeye hayat verir; güzelliğin hakikatle olan ilişkisine. Bu ilişki aslında hayatı anlamlı hale getirir. Her şey gerçek olduğu ölçüde güzel ve değerlidir. Ve yine her şey ait olduğu anlam dünyası içerisinde ve yerinde kıymetlidir.

15 TEMMUZ VE MİLLETİN DİRİLİŞİ

Murat Acar No Comments

Medeniyet Dergisi’nin Ekim 2016 sayısı için Murat ACAR tarafından kaleme alınmıştır.”

Hani Rabbin meleklere ”Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, ”Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz” demişler, Rabbimiz de “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.

Şehirlerimizi nasıl “merhametli” kılarız?

Murat Acar No Comments

Mimar ve Mühendis Dergisi’nin 92.sayısı için Murat ACAR tarafından kaleme alınmıştır.”

Şehircilik Yanılsaması

Merhamet rahime kökünden gelen ve “acıma, esirgeme” anlamlarını içeren “Rahmani”bir kelimeyi ifade eder. Allah’ın en güzel isimleri olan Esma-ül Hüsna’nın içerisinde yer alan “Rahim” kelimesinden türeyen merhamet, bu ismin tecellisini barındırır. Kâinat, özellikle Rahman ve Rahim sıfatları başta olmak üzere bu esmada yer alan isimlerin yansımalarıyla varlık bulmuştur. Yeryüzü, gökyüzü ve içerisinde bulunan bütün canlı/cansız varlıklar Yaratıcının birbirinden güzel isimlerinde içkin olan manalarla donatılmıştır.

Çok Değerli İnsanlar Binalara Doluyorlar, Çok Değerli

Serdar Şahin No Comments

Sosyolojinin temel ilgi alanlarından biri olan kentleşme olgusu ve kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar hepimizin hayatlarında önemli bir yer tutuyor. Modern kentler sanayi devriminin bir ürünü ve bu anlamda ‘kent’, bildiğimiz, aşina olduğumuz şehir değil.Kent insan ilişkilerinin farklılaştığı, çalışma hayatının yeni bir yapıya büründüğü,mekanın değişik fonksiyonlar yüklendiği bir ‘yer’.

Fikriyatla Hissiyat Arasında Bir Göç Analizi

Serdar Şahin No Comments

Serdar ŞAHİN tarafından iktisat.biz internet sitesi için kaleme alınmıştır.”

Göç, insanlık tarihinin en temel ve etkili olgularından,sosyal bilimlerin önemli ilgi alanlarından biridir.En yalın haliyle bireylerin ve grupların yer değiştirmelerini ifade etse de çok boyutlu/çok katmanlı bir olgu oluşu ve sürekli tekrarlanışıyla her zaman insanlık gündemini meşgul etmiştir. Akademisyenlerin ve bilim adamlarının göçle ilgili tasniflerinde mesafe, sebep, amaç ve yasal durum gibi değişkenler rol oynamaktadır. Buna göre; iç-dış göçler, zorunlu-gönüllü göçler, yasal-yasadışı göçler gibi sınıflandırmalar yada klasik göç teorilerinde bahsedilen ekonomi temelli itici-çekici unsurlar bir vakıa olarak göçü anlamamıza yardımcı olsa da ortaya konulan fotoğraf göçün geniş ve derin insani etkisini yansıtmada, vakıanın sosyo-psikolojik yönünü açıklamada yetersiz kalmaktadır.Bu yetersizliğin sebepleri olarak göçmenleri nesneleştiren, rakamlara indirgeyen yerleşik bakış açısı ve devletlerin gündelik çıkar odaklı politikalar izlemesi sıralanabilir.

Derd-i Maişet (Geçim derdi)

Serdar Şahin No Comments

Serdar ŞAHİN tarafından iktisat.biz internet sitesi için kaleme alınmıştır.”

Macera

Küçüktüm, küçücüktüm,

Oltayı attım denize;

Bir üşüşüverdi balıklar,

Denizi gördüm.

Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı;Kuyruğu ebemkuşağı renginde;Bir salıverdim gökyüzüne;Gökyüzünü gördüm.

Şemsi Ahmet Paşa Camii

Murat Aydın No Comments

“Murat AYDIN tarafından kaleme alınmıştır.”
“Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır
Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır
Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır.”