Blog

15 Temmuz ve Milletin Dirilişi

“Medeniyet Dergisi’nin Ekim 2016 sayısı için Murat ACAR tarafından kaleme alınmıştır.” Hani Rabbin meleklere ”Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, ”Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz” demişler, Rabbimiz de “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.

Şehirlerimizi nasıl “merhametli” kılarız?

“Mimar ve Mühendis Dergisi’nin 92.sayısı için Murat ACAR tarafından kaleme alınmıştır.” Şehircilik Yanılsaması Merhamet rahime kökünden gelen ve “acıma, esirgeme” anlamlarını içeren “Rahmani”bir kelimeyi ifade eder. Allah’ın en güzel isimleri olan Esma-ül Hüsna’nın içerisinde yer alan “Rahim” kelimesinden türeyen merhamet, bu ismin tecellisini barındırır. Kâinat, özellikle Rahman ve Rahim sıfatları başta olmak üzere bu esmada yer alan isimlerin yansımalarıyla varlık …

Çok Değerli İnsanlar Binalara Doluyorlar, Çok Değerli

Sosyolojinin temel ilgi alanlarından biri olan kentleşme olgusu ve kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar hepimizin hayatlarında önemli bir yer tutuyor. Modern kentler sanayi devriminin bir ürünü ve bu anlamda ‘kent’, bildiğimiz, aşina olduğumuz şehir değil.Kent insan ilişkilerinin farklılaştığı, çalışma hayatının yeni bir yapıya büründüğü,mekanın değişik fonksiyonlar yüklendiği bir ‘yer’.

Fikriyatla Hissiyat Arasında Bir Göç Analizi

“Serdar ŞAHİN tarafından iktisat.biz internet sitesi için kaleme alınmıştır.” Göç, insanlık tarihinin en temel ve etkili olgularından,sosyal bilimlerin önemli ilgi alanlarından biridir.En yalın haliyle bireylerin ve grupların yer değiştirmelerini ifade etse de çok boyutlu/çok katmanlı bir olgu oluşu ve sürekli tekrarlanışıyla her zaman insanlık gündemini meşgul etmiştir. Akademisyenlerin ve bilim adamlarının göçle ilgili tasniflerinde mesafe, sebep, amaç ve yasal durum …

Derd-i Maişet (Geçim derdi)

“Serdar ŞAHİN tarafından iktisat.biz internet sitesi için kaleme alınmıştır.” Macera Küçüktüm, küçücüktüm, Oltayı attım denize; Bir üşüşüverdi balıklar, Denizi gördüm. Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı;Kuyruğu ebemkuşağı renginde;Bir salıverdim gökyüzüne;Gökyüzünü gördüm.

Şehirli Yolda Kalmışlar İçin İftar Kumanyası Dağıttı

Şehirli Derneği; Ramazan ayında farklı bir etkinliğe imza atarak iftar saatinde yolda kalanlara hazırlamış olduğu iftariyelikleri dağıttı. Su, hurma, simit ve ayrandan oluşan mütevazı menüsü ile iftarın ilk sevincini yaşatmak amacı ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı önünde ve metrobüs girişinde dağıtılan kumanyalar; iftara evlerine yetişmeye çalışan oruçlu gönüllerce hayır dualarla karşılandı.

15 Temmuz Ziyareti

Türkiye 15 Temmuz 2016 gecesi yakın tarihinin en karanlık gecesini yaşadı. Mutedil görünümlü aşırıcı ve sinsi bir hareket devlet kurumlarını ele geçirmek ve milleti emir aldığı küresel hegemonik güçlerin esiri yapmak niyetiyle bir darbeye girişti. Allah’ın lütfu, milletin basiret ve cesareti ile bu büyük ihanet hareketi akamete uğratıldı.

Şheirli İlk Projesi İçin Buluştu

Şehirli hareketi; ilk sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirebilmek amacı ile Şehzadebaşı iftarında bir araya geldi. Ramazan ayının bereketinden istifade edebilmek ve hem kendisine hem de çevresinden başlamak üzere tüm şehre hayrı yayabilmek adına harekete geçen Şehirli; bu amaçla ilk projesini trafikte kalıp iftarını açamayan şehirlilere yönelik olarak belirledi.