ŞEHİR CEBİMDE

İSTANBUL LİSELERİ

“ŞEHİR CEBİMDE”

MOBİL VİDEO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN KONUSU Şehir Cebimde
YARIŞMANIN AMACI Yapılacak mobil video çalışmasıyla İstanbul’da okuyan lise öğrencilerinin yaşadıkları şehri nasıl gördüklerini ortaya koymaları, şehirde genç olmanın avantajlı ve dezavantajlı durumlarını betimlemeleri ve ulaşım, yeşil alan, barınma, kültürel aktiviteler, eğitim ve şehirde genç olma durumlarına yönelik farkındalık oluşturmak adına mobil video çekmeleri arzu edilmektedir. Böylelikle gençlere yaşadığımız şehir hakkında bilinç kazandırılması, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişiminin desteklenmesi, başarılı çalışmaların şehirlerimizin planlaması için katkı sağlayarak okullarımızda gündem oluşturulması amaçlanmaktadır.
HEDEF KİTLE İstanbul’da eğitim gören tüm lise öğrencileri
YARIŞMA TAKVİMİ Şubat 2020: Yarışmanın okullara duyurulması 1 Mart-1 Haziran 2020 arası: Eserlerin Şehirli Derneğine teslim edilmesi 1-5 Haziran 2020:Jüri Değerlendirmesinin Gerçekleştirilmesi 08 Haziran 2020: Sonuçların duyurulması. 15 Haziran 2020: Ödül töreni *Yarışmaya katılacak tüm eserler, sehircebimde@gmail.com adresine dijital olarak ulaştırılacaktır.
KATILIM ŞARTLARI İstanbul’daki Liselerde hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında öğrenimine devam eden (devamlı) öğrenci olmak.
YARIŞMA ŞARTLARI Yarışmaya her yarışmacı/grup dilediği kadar sayıda mobil video ile katılabilir.Filmin süresi 3 dakikayı geçmemelidir.Yarışmaya katılacak her eser için bir rumuz belirlenmeli ve video bu rumuz belirtilerek gönderilmelidir.Mobil videolar, sehircebimde@gmail.com adresine dijital olarak gönderilmelidir.Yarışmaya katılan eserler arasından seçici kurul, yarışma konusu ve amacı doğrultusunda dereceye girmeye en uygun eserleri belirleyecektir. Ödüle layık eser bulunup bulunulmaması, ödüllerin verilip verilmemesi seçici kurulun takdirindedir.Seçici kurul gerekli durumlarda, bildirmek şartıyla yarışma şartlarını değiştirebilir. Bu durumda yarışmacılar, herhangi bir hak talep edemez.Yarışmaya teslim edilen her eserin özgün, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, ticarileşmemiş ve başka bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. Gönderilecek eserlere öğrencinin/öğrencilerin Ek-1 ‘de yer alan Öğrenci Bilgi Formu, okuldan alacağı Öğrenci Belgesi ve Veli İzin formlarını(Ek-2) doldurarak (taranmış hallerini)eklemesi gerekmektedir. Mobil videoya eklenen rumuz, dosya ismi olarak kaydedilecektir. (örnek: 123456789_filmin_adı) Mobil Video yarışmasında senaryoda özgünlük, görsellik, dilin kullanımı, verilen mesaj, oyunculuk, kamera kullanımı, ses, ışık, müzik, kurgu gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır. Yarışmaya katılan eserlerde müstehcenlik, hakaret, küfür ve şiddet içeren hiçbir öğeye yer verilmemelidir. Bu unsurlardan bir ya da birkaçının bulunması durumunda eser yarışma dışı kalacak ve ilgili mercilere şikayette bulunulacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ Seçici Kurula değerlendirilmek üzere teslim edilecek videolar objektiflik amacıyla sadece rumuzla teslim edilecektir.
SEÇİCİ KURUL Mustafa USLU Salih Zeki MERİÇ İsrafil KURALAY Murat ACAR Hüseyin KUYULU Aynur Atmaca CAN Cihan AKTAŞ Salih YÜZGENÇ Asım GÜLTEKİN  
ÖDÜLLER Ödül, videoda rumuzu bulunan kişi/ekibe belirtilen meblağ olarak verilecektir. Ekipteki kişi sayısına bakılmaz. Birinci: 3000 Türk Lirası İkinci: 2000 Türk Lirası Üçüncü:1000 Türk Lirası Mansiyonlar:750 Türk Lirası Jüri Özel Ödülü:500 Türk Lirası Başarılı eserler, Şehirli Derneği’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.
Açıklama: 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım hakları -bedelsiz olarak- yarışmayı düzenleyen ……Şehirli Derneği’ne…….. ait olacaktır. Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir. Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir